Betonointi talvella

Talvivalu vaatii erityistä huolellisuutta ja osaamista

Betonin sitoutuminen ja kovettuminen hidastuu lämpötilan laskiessa ja pysähtyy käytännössä alle -5ºC lämpötilassa. Viileällä ilmalla (5-15ºC) voidaan betonin kovettumista nopeuttaa käyttämällä nopeasti kovettuvaa betonia.

Talvi tuo betonointiin omat lisämausteensa. Alle 5ºC lämpötilassa on kovettumisen varmistamiseksi käytettävä talvibetonointimenetelmiä. Tällöin on aina käännyttävä betoniasiantuntijan puoleen.

Talvivalun onnistuminen vaatii erityistä huolellisuutta ja osaamista. Pahimmillaan epäonnistunut, liian aikaisin jäätymään päässyt rakenne on purettava ja tehtävä kokonaan uudestaan. Ennen valua on tarkistettava, että muotit ovat sulat ja tarvittaessa sulatettava ne esimerkiksi vesihöyryllä. Betonitoimittajan kanssa on selvitettävä muottien lisäeristystarve tai betonin lisälämmitystarve, sillä betoni ei saa jäätyä ennen kuin sen puristuslujuus on 5 Mpa. Kriittisen lujuuden riittävän nopeaa saavuttamista voi edistää myös valitsemalla lämmitetty betonimassa, nopeammin kovettuva betonityyppi tai korotettu betonin lujuusluokka.

Kun muotit eristetään 5 cm mineraalivillakerroksella ja betonin yläpinta peitetään heti valun jälkeen, varmistetaan yleensä betonin kovettuminen ilman työmaalla tapahtuvaa betonin lämmitystä. Tapauskohtaisesti voidaan tarvita myös lisälämmitystä etenkin kantavien rakenteiden ns. kylmäsiltojen kohdalla.