Betonityöt

betonityötEnnen betonitöitä rakennustyömaalla työn eri vaiheet tulee suunnitella jotta työ sujuisi esteettä, se saataisiin tehtyä ilman lisäkustannuksia ja mikä tärkeitä, saavutettaisiin laadullisesti toivottu lopputulos.

Muottityö on nykyään toteutettavissa monella eri tavalla. Betonimuotit voidaan tehdä lautatavarasta tai käyttää valmiita, vuokrattavia muottijärjestelmiä. Erilaisia valmiita muottijärjestelmiä on käytössä runsaasti.

Betonointityön eli betonin valu- ja tiivistystyön laadulla on luonnollisesti suora vaikutus lopullisen betonirakenteen laatuun.

Kovettumisvaiheessa oleva betoni tarvitse myös jälkihoitoa jotta muun muassa sille asetetut säilyvyysominaisuudet saavutettaisiin.