Betonityöt

Ennen betonitöitä rakennustyömaalla työn eri vaiheet tulee suunnitella jotta työ sujuisi esteettä, se saataisiin tehtyä ilman lisäkustannuksia ja mikä tärkeitä, saavutettaisiin laadullisesti toivottu lopputulos.

Kuva: Rudus Oy

Muottityö on nykyään toteutettavissa monella eri tavalla. Betonimuotit voidaan tehdä lautatavarasta tai käyttää valmiita, vuokrattavia muottijärjestelmiä. Erilaisia valmiita muottijärjestelmiä on käytössä runsaasti.

Betonointityön eli betonin valu- ja tiivistystyön laadulla on luonnollisesti suora vaikutus lopullisen betonirakenteen laatuun.

Kovettumisvaiheessa oleva betoni tarvitse myös jälkihoitoa jotta muun muassa sille asetetut säilyvyysominaisuudet saavutettaisiin.