Muottia vasten valetut pinnat

lautamuottiMuottimateriaalin ja muottipinnan valinnalla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti betonipinnan laatuun, tekstuuriin ja värisävyyn. Muottipinta voi olla sileä, karkea tai kuvioitu, jolloin pinta voi olla vastaavasti tekstuuriltaan ja värisävyltään hyvin erilainen, vaikka betonin koostumus olisi sama.

Sahatavaramuotti

Betonipinta saa ulkonäkönsä laudan profiloinnin, puulajin ja sahaus- tai työstötekniikan mukaan. Vaatimuksista riippuen betonia vasten voi tulla sahattu- tai höylätty pinta.

Sahatavaramuottipinta on paikallavaluissa perinteinen vaihtoehto. Lopputulokseen vaikuttavat sahauksen jälki, puulaji ja puun vedenimukyky. Betonipinnasta tulee sileä, jos puu höylätään tai hiekkapuhalletaan. Oksakohdat jäävät tummemmiksi, johtuen niiden erilaisesta vedenimukyvystä. Lautamuotti on kasteltava ennen valua ja käytettävä muotinirrotusainetta. Muotin ja saumojen tulee olla tiiviitä, jotta vältyttäisiin valupurseilta. Pontattu muottilauta parantaa muotin tiiviyttä. Muottiin kiinnitettävillä rimoilla yms. voidaan pintaan tehdä kuviointeja.

Sahatavaraa käytetään myös tasaiselle muottipinnalle (esim. järjestelmämuotit) kiinnitettyinä rimoina ja lautoina betonipinnan elävöittämiseksi.

Puulevymuotti

Erilaiset puulevyt, näistä yleisimpänä vanerit, ovat yleisin muottimateriaali sekä paikalla rakennettavissa että järjestelmämuoteissa. Betonipinnan sileyden ja käyttökertojen lisäämiseksi muottilevyt yleensä pinnoitetaan.

Betonipinta muodostuu käytettävän puulevyn tai -vanerin pinnan mukaisesti. Puupohjaiset levyt käsitellään veden imeytymisen estämiseksi tai tasaamiseksi joko öljyillä, lakkauksella, muotinirrotusaineilla tai pinnoittamalla. Lakatuilla vanerimuoteilla saadaan tiiviitä ja sileitä betonipintoja.

Teräsmuotti

Teräsmuotilla saadaan suuria, yhtenäisiä, sileitä betonipintoja. Teräsmuotteja käytetään erityisesti elementtien ja betonituotteiden valmistuksessa.

Muovi- tai lasikuitumuotti

Lasikuidun ja muovin käyttö muottimateriaalina on yleistä pilarimuoteissa sekä eräissä erikoismuoteissa (esim. kupumuotit laattarakenteissa)

Kumi ja muut elastiset materiaalit

Pintaan saadaan voimakas kuvio pienillä päästökulmilla. Soveltuu erityisesti pienille usein toistuville pinnoille. Kumimuottia käytetään esimerkiksi uusittaessa kopioimalla vanhoja koristeaiheita.

Muottikangas

Muotin pintaan kiinnitetyllä muottikankaalla saadaan tiiviitä ja valuhuokosettomia betonipintoja. Pintaan jää käytettävän kankaan kuvio.

Muottikankaiden kiinnittäminen muotin pintaan vaatii erityistä huolellisuutta, sillä kangas jää helposti poimuille ja aiheuttaa virheitä betonin pintaan.

Muotin irrotusaineet

Muotinirrotusaineella estetään sekä betonipinnan että muottimateriaalin vaurioituminen muotin purun yhteydessä. Sopivalla muottimateriaalin valinnalla ja muotinirrotusaineen yhdistelmällä pystytään vähentämään betonipinnan huokoisuutta. Muotinirrotusaine myös tiivistää muottimateriaaleja (esim. sahatavara) ja estää veden imeytymistä muottimateriaaliin, jolloin betonipinnasta tulee vaaleampi.

lautamuotti

Lautamuottipinta

Puulevypinta

Puulevypinta

Teräsmuottipinta

Teräsmuottipinta

Muovipinta

Muovipinta

Kumimuottipinta

Kumimuottipinta

Muottikangaspinta

Muottikangaspinta