| 15.6.2021

Käytännön kokemuksia eristerappausten toimivuudesta

Julkisivujen eristerappausjärjestelmiä on käytetty Suomessa jo 80-luvulta lähtien. Hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutettu eristerappausjärjestelmä on toimiva ja turvallinen valinta. Tästä on näyttönä jo reilusti yli 1.000.000 rapattua julkisivuneliötä! Viime aikoina...

| 10.3.2021

Betoniteollisuus ja Puolustusvoimat sopimukseen merkittävästä ylijäämäbetonin hyödyntämisestä maanpuolustuskäytössä

Betoniteollisuus on kehittänyt yhdessä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa uuden Puolustusvoimien käyttöön tarkoitetun betonituotteen, PV-Betonimoduulin. PV-Betonimoduuli on nimensä mukaisesti moduulirakenteinen ja ulkoisesti yksinkertainen komponentti, joka soveltuu silti monipuolisesti ja joustavasti monenlaiseen valmiusrakentamiseen,...

| 10.3.2021

Suuri askel sementtiteollisuudelle – ensimmäinen CO2 talteenotto- ja varastointihanke etenee

Sementtiteollisuuden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on arviolta viidestä seitsemään prosenttia. Sementin hiilijalanjäljen pienentämisellä onkin siksi suuri vaikuttavuus. Osana Norjan valtion Longship-suurhanketta Norcemin tehtaasta Brevikissä tulee pian maailman ensimmäinen hiilidioksidin talteenottolaitoksella varustettu...

| 10.3.2021

Suomalaisen betonin hiilijalanjälki

Pyrittäessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa tarvitaan luotettavia päästölaskelmia ja elinkaariarviointia. Vahanen Environment Oy on toteuttanut suomalaisen valmisbetonin ja betonivalmisosien elinkaariarvioinnin ja laskenut tuotteille hiilijalanjäljen. Suomen hallituksen tavoitteena on, että Suomi on...

| 3.2.2021

Julkisivumarkkinat koronan ja rakennusalan puristuksissa

Tänä vuonna arvioidaan asuinrakentamisen hieman supistuvan ja toimitilarakentamisen hieman kasvavan. Ensi vuonna asuinrakentaminen supistuu peräti -11 % ja toimitilarakentaminen -10 %. Tämä heijastuu luonnollisesti julkisivutuotantoon, jonka ennustetaan vähenevän tänä vuonna...

| 3.2.2021

CO₂ncrete Solution -hankkeesta lisätietoa hiilidioksidin sitoutumisesta betoniin – Betoni on hiilinielu

CO₂ncrete Solution on CANEMURE-hankkeen alainen projekti, jossa selvitetään betonin hiilinielua Suomessa ja tavoitellaan uusia kierrätystapoja, joissa betonin karbonatisoitumista voitaisiin hyödyntää ympäristön hyväksi. Uuden selvityksen mukaan betoni on hiilinielu – vuodessa...

| 3.2.2021

Vaijerilenkkien kapasiteettimuutos suunnittelijan näkökulmasta

Vaijerilenkki on betonielementtirakentamisessa erittäin yleinen tuote elementtien pystysaumaliitoksissa ja niitä on Suomessa lähes jokaisessa betonielementtikohteessa. Vaijerilenkkien valmistajia on useita ja eri valmistajien tuotteet ovat perinteisesti olleet ominaisuuksiltaan melko lähellä toisiaan....

| 3.2.2021

Mikrohuokostetun betonin pakkasenkestävyys

Aalto-yliopistossa toteutettiin vuosina 2019–2020 Rudus Oy:n toimeksiantona diplomityö, jossa tutkittiin mikrohuokostimen käyttöä rasitusluokkien XF2 ja XF4 betoneissa, eli betoneille, jotka altistuvat kloridirasitukselle. Tutustu artikkeliin ”Mikrohuokostetun betonin pakkasenkestävyys” Betoni-lehdessä: 4/2020

| 3.2.2021

Kymmenen vuoden seurantatutkimus vahvisti: Moni pinnoite toimii hyvinkin kostealla betonilla

Huolellinen pinnoitustyö lujaan betonipintaan on alustan rakennekosteutta tärkeämpi tekijä pinnoitteen tartunnan kehityksen kannalta olettaen, että rakenteeseen ei kohdistu ylimääräistä kosteusrasitusta esim. maaperästä. ”Alustabetonin kosteuspitoisuuden pitkäaikaisvaikutus pinnoittamisessa” seurantatutkitmuksessa selvitettiin laboratoriokokein pinnoitteiden...

| 13.1.2021

Kuorikivi on kymmenvuotisen tuotekehityksen tulos

Lammin Betoni aloitti Kuorikivi-valueristeharkkonsa kehittämistyön runsaat kymmenen vuotta sitten. Tavoitteena oli kehittää halkeilematon ja saumaton julkisivurakenne myös suuriin julkisivuihin. Tuotteistamista edelsi laaja tutkimusvaihe, joka kohdistui kehitettävän tuotteen työn- ja käyttöaikaiseen...

| 16.10.2020

Hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä – tämä on tavoitteemme

CEMBUREAU (European Cement Association) on sementtiteollisuuden kattojärjestö Euroopassa. CEMBUREAU julkaisi tämän vuoden toukokuussa kunnianhimoisen tiekartan, jossa tarkastellaan, miten Euroopan sementtiteollisuus voi vähentää hiilipäästöjään vuoteen 2050 mennessä. Hiilineutraaliutta ei saavuteta pelkällä...

| 16.10.2020

DeConcrete-hankkeessa tutkitaan rakennus- ja purkujätteen kierrätystä arktisilla alueilla

Useissa Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa tavoitellaan rakennus- ja purkujätteiden (CDW) uudelleenkäytön lisäämistä. Yksi tällainen rakennus- ja purkujätteiden kierrätystä tutkiva ylikansallinen hanke on DeConcrete, joka käsittelee yksinomaan arktisten alueiden kierrätyshaasteita. Päätavoitteena...