| 18.10.2019

Julkisivumarkkinat muutoksessa

Julkisivuyhdistys julkaisee vuosittain Julkisivujen markkinat ja seuranta Suomessa -tutkimuksen. Tutkimus antaa ajantasaisen kuvan julkisivujen markkinoiden kehittymisestä. Tutkimus on suunnattu kaikille julkisivurakentamisen osapuolille: teollisuudelle, suunnittelijoille, arkkitehdeille, kiinteistönomistajille, rakennuttajille, tutkimuslaitoksille sekä urakoitsijoille....

| 18.10.2019

CO₂ncrete Solution -hanke

Tutkii hiilidioksidin sitoutumista betoniin Betonirakenteet ovat suuri ja unohdettu hiilinielu. EU:n Life-ohjelmaan kuuluva Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeella pyritään edistämään ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia Suomessa. Betoniteollisuus ry:n toteuttama...

| 18.10.2019

Ekologisten betoniteknologiainnovaatioiden kehittäminen arktisella alueella

ARCTIC-ecocrete-hankkeen päätavoitteena on parantaa arktisen betonityön ekologisuutta ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja talouskasvun vauhdittamiseksi pohjoisilla alueilla. Arktisten ja subarktisten alueiden taloudellinen kasvu riippuu suuresti luonnonvarojen hyödyntämisestä. Perusedellytys näiden luonnonvarojen hyödyntämiselle on...

| 18.10.2019

Korkealujuusbetonin käyttömahdollisuuksia ja etuja paikallavalurakenteissa

Diplomityö Aalto-yliopistossa – Korkealujuusbetonin käyttömahdollisuuksia ja etuja paikallavalurakenteissa Korkealujuuksinen betoni on betonia, jonka puristuslujuus on tavanomaista betonia korkeampi. Korkealujuusbetoniksi luokitellaan betoniluokat C55/65:stä ylöspäin. Työn tavoitteena oli arvioida korkealujuusbetonin käyttömahdollisuuksia kartoittaen...

| 8.3.2019

Vesi-sementtisuhteen määrittäminen betonista

Diplomityö Aalto-yliopistossa Vesi-sementtisuhteen määrittäminen betonista Aalto-yliopistossa tehtiin diplomityö, jossa tutkittiin erilaisia mittausmenetelmiä sekä tuoreen että kovettuneen betonin vesi-sementtisuhteen mittaamiseksi. Työn kirjallisuuskatsauksessa kartoitettiin erityisesti tekniikoita, joiden avulla voitaisiin mitata tuoreen betonin...

| 8.3.2019

Good vibrations

– Tutkimus betonin tiivistettävyyteen vaikuttavista tekijöistä Betonin tiivistystä on tutkittu Aalto-yliopistossa. Tilaustutkimuksen ”Good vibrations” tavoitteena oli selvittää, millaisilla betonilaaduilla tiivistysongelmia esiintyy ja toisaalta, millaisia tiivistysmääriä erityyppisille betoneille vaaditaan. Tavoitteena oli...

| 7.3.2019

Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät

Eristerappausjärjestelmillä tarkoitetaan tuulettumattomia rapattuja julkisivujärjestelmiä, joissa rappausalustana toimii lämmöneriste. Eristerappausjärjestelmien vaurioitumisen ehkäisemisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että toteutuksessa ja suunnittelussa noudatetaan järjestelmätoimittajien ohjeita. Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät Betoni-lehdessä

| 7.3.2019

Kiertotalous

Kiertotalous on tulossa osaksi rakennusteollisuutta Viime aikoihin asti olemme pitäneet luonnonvarojen riittävyyttä itsestäänselvyytenä, mutta tätä ylellisyyttä meillä ei enää ole. Kiertotalous on avain kestävän kehityksen saavuttamiseksi. ”Seuraavien 50 vuoden aikana...