| 16.10.2020

Neuraaliverkkomallit auttavat korvaamaan luonnonhiekkaa murskeella

Luonnonhiekka voidaan korvata betonin valmistuksessa jatkossa myös murskeella, sivukivillä ja kierrätyskiviaineksilla. Tutustu artikkeliin ”Neuraaliverkkomallit auttavat korvaamaan luonnonhiekkaa murskeella” Betoni-lehdessä: 3/2020

| 16.10.2020

Eristerapattujen julkisivujen korjaaminen

Eristerappausjärjestelmillä toteutetut julkisivut ovat vähitellen saavuttamassa huoltokunnostusvaiheen. Korjattavaa ilmenee jo alle kymmenen vuoden ikäisissä kohteissa. Artikkeli pohjautuu Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennustekniikan (ylempi AMK) tutkinto-ohjelmassa tehtyyn opinnäytetyöhön ”Eristerappausjärjestelmien tyypillisten vaurioiden korjausmenetelmät”. Viitteet:...

| 3.7.2020

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen tuovat paineita myös hulevesien hallinnalle

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen vaikuttavat voimakkaasti veden kiertoon. Tulvariski kasvaa, kun rankkasateita on entistä useammin ja kaupungeissa läpäisemätöntä pintaa on entistä enemmän. Ne aiheuttavat paineita hulevesien hallinnalle. Lue lisää artikkelista...

| 3.7.2020

Korkealujuusbetonin pakkasenkestävyys alhaisilla ilmamäärillä

Kiinnostus korkealujuusbetonia kohtaan on noussut viime vuosina. Korkea rakentaminen ja pitkät käyttöiät asettavat betonin säilyvyydelle uusia haasteita myös pakkasenkestävyyden osalta. Korkealujuusbetonin v/s-suhde on alhainen puristuslujuuden vuoksi. Tulosten perusteella nykyiset pakkasenkestävyyden...

| 3.7.2020

Huima harppaus tulevaisuuteen

Ilmastokeskustelu käy vilkkaana ja rakentamisesta puhuttaessa, varsinkin betonin kohdalla, sen hiilijalanjälki korostuu, välillä suhteettomankin paljon. Siksi on hyvä tietää, että toimenpiteitä betonin, ja erityisesti sen pääkomponentin sementin, hiilijalanjäljen pienentämiseksi tehdään...

| 3.7.2020

Uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus – Tilaajan ohje

Uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimusten tilaamista helpottamaan on valmistumassa tilaajan ohje, jonka tarkoitus on selventää uimahalli, kylpylä sekä uima-altaita käsittävien kiinteistöjen operaattoreille, mitä asioita uima-allastiloissa sijaitsevien betonirakenteiden kuntotutkimusprosessin aikana tulee huomioida....

| 2.7.2020

Suomen olemassa oleva rakennuskanta joutuu koville ilmastonmuutoksen vaikutuksesta

Ilmaston lämpeneminen ja talvien muuttuminen Suomessakin sateisemmiksi vaikuttaa suuresti siihen, miten rakennukset pysyvät kunnossa. Julkisivujen ja parvekkeiden pinnoille tulee tulevaisuudessa selvästi enemmän viistosadetta kuin nykyisin. Toni Pakkala selvitti väitöstutkimuksessaan ilmastonmuutoksen...

| 19.5.2020

Esijännitetty betonipilari

Esijännitettyjä betonipilareita on käytetty Suomessa kohteissa, joissa pilarin hoikkuus on ollut suuri. Maailmalla rakennetyyppiä on käytetty jonkin verran, mutta niihin liittyen on tehty suhteellisen vähän tutkimusta. Tampereen yliopistossa käynnistetyn tutkimusohjelman...

| 19.5.2020

Historiallisten betonien ominaisuudet ja korjaaminen

Diplomityö Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa: Ennen vuotta 1930 valmistettujen betonien ominaisuudet ja korjausmenetelmät Ennen vuotta 1930 valmistetut betonirakenteet ovat haastavia korjauskohteita, koska historiallisten betonien ominaisuuksia ei Suomessa tunneta hyvin. Historialliset betonit...

| 4.5.2020

Uudet materiaalit käyttöön hiilipihissä rakentamisessa

Oulun yliopistossa Kuitu- ja partikkelitekniikan yksikköä vetävä professori Mirja Illikainen on yhdessä työryhmänsä kanssa tutkinut kiertotaloutta ja kehittänyt uusiokäyttöä teollisuuden ylijäämämateriaaleille jo useamman vuoden. Ryhmä tutkii ja kehittää materiaaleja, joiden...

| 4.5.2020

Kiertotalous keventää sementin hiilidioksidipäästöjä

Suomalaisen sementin valmistus on onnistunut tekemään valtaisan loikan viimeisen kymmenen vuoden aikana hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Sen on mahdollistanut sementin valmistusprosessi, jossa voidaan hyödyntää niin masuunikuonaa, lentotuhkaa ja polttoprosessissa niin jäterenkaita kuin...

| 30.4.2020

Julkisivun metamorfoosi: rakennuksen muuttuvan hahmon arvo

Tino Toivosen syksyllä 2019 valmistunut diplomityö Julkisivun metamorfoosi: rakennuksen muuttuvan hahmon arvo käsittelee rakennuksen hahmon ajalliseen muutokseen liittyviä käsityksiä arvottamisen näkökulmasta. Diplomityö rakentuu estetiikan perusteista, tulevaisuusorientoitumisesta julkisivusuunnitteluun liittyen, tapaustarkasteluista sekä...