Ladattava materiaali

Betoniteollisuus ry :n Turvallisuuspäällikköryhmä julkaisee sattuneisiin tapaturmiin, läheltä piti -tilainteisiin ja havaittuihin vaaranpaikkoihin pohjautuvia Safety Alert -kortteja.

Safety Alertit

Safety Alert -korttien tarkoituksena on nostaa vaaranpaikkoja esille niin, että sattuneesta voidaan ottaa opiksi alalla myös laajemminkin. Safety Alert -kortit on hyvä julkaista yritysten sisäisissä turvallisuustiedotteissa ja käydä läpi tehtaissa pidettävissä turvatuokioissa.

Uusista Safety Alert -korteista tiedotetaan Betoniteollisuuden jäsentiedotteessa.

Betoniteollisuuden hyvät turvallisuuskäytännöt

Alla olevat tiedostot sisältävät Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun yhteydessä tuotantolaitoksilta kerätyt yhteensä 353 hyvää turvallisuuskäytäntöä.

Hyvät turvallisuuskäytännöt soveltuvat sekä turvavarttien materiaaliksi sekä apuneuvoksi tehtaiden turvallisuustason kohottamisessa.

Valmisbetonin turvallisuusohjeita

Turvavartit

Turvavartit ovat lyhyitä, betoniteollisuuden keskeimmistä työturvallisuuteen liittyvistä asioista tehtyjä powerpoint-koulutuspaketteja. Turvavartteja on tehty 13 kappaletta. Lisäksi koulutuksen pitäjää varten on ohje.

Muuta materiaalia

Linkkejä alan lainsäädäntöön